Nguyễn Thy Nga

Viện trưởng Viện Quản trị Chính sách, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta)/ Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách Doanh nhân trẻ Việt Nam.

TGĐ Tập đoàn đầu tư và quản lý V-Startup. Sáng lập và điều hành mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp Vietnam Startup Ecosystem, quỹ đầu tư Vietnam InnoVentures. Sáng lập Không gian sáng tạo và truyền cảm hứng Việt Nam, hợp tác của V-startup và trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Cố vấn chiến lược đề án chính sách, chủ trì đề án “từ Chính sách ra cuộc sống”, phát triển quan hệ chính phủ, chiến lược thương hiệu cho các doanh nghiệp, tập đoàn trong nước và quốc tế. 

Giải Women in Business 2020 của Stevie Awards. Cố vấn và điều phối quốc gia giải thưởng 18 năm dành cho doanh nghiệp doanh nhân quốc tế Stevie Awards.